Số 3, Đường A, KDC Sông Đà, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM
CÔNG TY TNHH IN NHANH TUX

Hỗ trợ tư vấn

0345 816 131

Hỗ trợ báo giá

0902 439 483

Làm việc T2 - T6

8h30 - 18h00

Tin tức

7 bí quyết giúp brochure của bạn thu hút khách hàng hơn
17/02/2022

In offset truyền thống được thao tác trên các máy in sử dụng các tấm in và mực ướt. Kiểu in này mất nhiều thời gian hơn vì người ta cần nhiều thời gian thiết lập hơn và sản phẩm cuối cùng phải khô trước khi có thể đóng gói

7 bí quyết giúp brochure của bạn thu hút khách hàng hơn
17/02/2022

In offset truyền thống được thao tác trên các máy in sử dụng các tấm in và mực ướt. Kiểu in này mất nhiều thời gian hơn vì người ta cần nhiều thời gian thiết lập hơn và sản phẩm cuối cùng phải khô trước khi có thể đóng gói

7 bí quyết giúp brochure của bạn thu hút khách hàng hơn
17/02/2022

In offset truyền thống được thao tác trên các máy in sử dụng các tấm in và mực ướt. Kiểu in này mất nhiều thời gian hơn vì người ta cần nhiều thời gian thiết lập hơn và sản phẩm cuối cùng phải khô trước khi có thể đóng gói

7 bí quyết giúp brochure của bạn thu hút khách hàng hơn
17/02/2022

In offset truyền thống được thao tác trên các máy in sử dụng các tấm in và mực ướt. Kiểu in này mất nhiều thời gian hơn vì người ta cần nhiều thời gian thiết lập hơn và sản phẩm cuối cùng phải khô trước khi có thể đóng gói

7 bí quyết giúp brochure của bạn thu hút khách hàng hơn
17/02/2022

In offset truyền thống được thao tác trên các máy in sử dụng các tấm in và mực ướt. Kiểu in này mất nhiều thời gian hơn vì người ta cần nhiều thời gian thiết lập hơn và sản phẩm cuối cùng phải khô trước khi có thể đóng gói

7 bí quyết giúp brochure của bạn thu hút khách hàng hơn
17/02/2022

In offset truyền thống được thao tác trên các máy in sử dụng các tấm in và mực ướt. Kiểu in này mất nhiều thời gian hơn vì người ta cần nhiều thời gian thiết lập hơn và sản phẩm cuối cùng phải khô trước khi có thể đóng gói

7 bí quyết giúp brochure của bạn thu hút khách hàng hơn
17/02/2022

In offset truyền thống được thao tác trên các máy in sử dụng các tấm in và mực ướt. Kiểu in này mất nhiều thời gian hơn vì người ta cần nhiều thời gian thiết lập hơn và sản phẩm cuối cùng phải khô trước khi có thể đóng gói

7 bí quyết giúp brochure của bạn thu hút khách hàng hơn
17/02/2022

In offset truyền thống được thao tác trên các máy in sử dụng các tấm in và mực ướt. Kiểu in này mất nhiều thời gian hơn vì người ta cần nhiều thời gian thiết lập hơn và sản phẩm cuối cùng phải khô trước khi có thể đóng gói

7 bí quyết giúp brochure của bạn thu hút khách hàng hơn
17/02/2022

In offset truyền thống được thao tác trên các máy in sử dụng các tấm in và mực ướt. Kiểu in này mất nhiều thời gian hơn vì người ta cần nhiều thời gian thiết lập hơn và sản phẩm cuối cùng phải khô trước khi có thể đóng gói

7 bí quyết giúp brochure của bạn thu hút khách hàng hơn
17/02/2022

In offset truyền thống được thao tác trên các máy in sử dụng các tấm in và mực ướt. Kiểu in này mất nhiều thời gian hơn vì người ta cần nhiều thời gian thiết lập hơn và sản phẩm cuối cùng phải khô trước khi có thể đóng gói

7 bí quyết giúp brochure của bạn thu hút khách hàng hơn
17/02/2022

In offset truyền thống được thao tác trên các máy in sử dụng các tấm in và mực ướt. Kiểu in này mất nhiều thời gian hơn vì người ta cần nhiều thời gian thiết lập hơn và sản phẩm cuối cùng phải khô trước khi có thể đóng gói