Số 3, Đường A, KDC Sông Đà, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM
CÔNG TY TNHH IN NHANH TUX

Hỗ trợ tư vấn

0345 816 131

Hỗ trợ báo giá

0902 439 483

Làm việc T2 - T6

8h30 - 18h00

Qui định hình thức thanh toán

TUX gửi  QUÝ KHÁCH thông tin chuyển khoản : 


NGÂN HÀNG VIETCOMBANK 
Số Tài Khoản :   1026684378
Chủ Tài Khoản :  CÔNG TY TNHH IN NHANH TUX 
- Nội dung chuyển khoản :  TÊN CTY 
- Sau khi chuyển khoản  QUÝ KHÁCH vui lòng chụp lại ủy nhiệm chi gửi nhân viên phụ trách đơn hàng 


TUX gửi  QUÝ KHÁCH thông tin chuyển khoản : 


NGÂN HÀNG VIETCOMBANK 
Số Tài Khoản :   102 357 9118
Chủ Tài Khoản :  NGUYỄN THỊ THU XUÂN
- Nội dung chuyển khoản :  TÊN KHÁCH HÀNG 
- Sau khi chuyển khoản  QUÝ KHÁCH vui lòng chụp lại ủy nhiệm chi gửi nhân viên phụ trách đơn hàng